Norges Bank

Publisert 23. juni 2010 14:00

Pressekonferanser

Se pressekonferanser fra rentemøtene i 

videoarkivet

Publisert 23. juni 2010 14:00