Norges Bank

Publisert 15. august 2007 14:00

Pressekonferanser

Se pressekonferanser fra rentemøtene i 

videoarkivet

Publisert 15. august 2007 14:00