Norges Bank

Likviditets- og markedsnyheter

Statistikk over likviditeten i banksystemet i datatorg

Statistikk over likviditeten i banksystemet er lansert på Norges Banks datatorg. Statistikken viser likviditetsvirkningen av betalinger over statens konti, statspapirer, valutatransaksjoner og Norges Banks markedsoperasjoner. Oppdaterte serier publiseres hver mandag og torsdag kl. 12.00 med to virkedagers etterslep.  

Nå kan du laste ned dataene i Excel eller CSV-format, eller hent nye data ved hjelp av API-et.

Hent data i Norges Banks datatorg

Publisert 12. mars 2024 13:15