Norges Bank

Statsgjelden 2023 – årsrapport

Statsgjelden 2023 – kort fortalt

Utestående statsgjeld var 567 mrd. kr.

Ved utgangen av 2023 var statsgjelden 567 milliarder kroner inklusive statens egenbeholdning. Den var fordelt på 517 milliarder kroner i statsobligasjoner og 50 milliarder kroner i statskasseveksler.

Utstedelser for 80 mrd. kr. i obligasjoner

Det ble utstedt statsobligasjoner for 80 milliarder kroner til markedet. Et nytt 10-årslån ble lagt ut ved syndikering i februar med et volum på 22 milliarder kroner. Lånet ble utvidet med 10 milliarder kroner ved syndikering i oktober. Eksisterende lån ble utvidet med til sammen 48 milliarder kroner i 31 auksjoner på 22 auksjonsdager.

Utstedelser for 52 mrd. kr. i veksler

Nye 12-måneders statskasseveksler ble lagt ut i mars, juni, september og desember. Eksisterende veksellån ble utvidet ved mellomliggende auksjoner. Samlet emisjonsvolum til markedet var 52 milliarder kroner.

Volumvektet gjennomsnittlig rente på obligasjonsutstedelsene var 3,52 prosent

Volumvektet gjennomsnittlig rente på obligasjonsutstedelsene var 3,52 prosent, opp fra 2,76 prosent i 2022.

Ingen brudd på rammer eller retningslinjer

Opplåningen ble gjennomført som annonsert i låneprogrammet. Det var ingen brudd på rammer eller retningslinjer.

Publisert 15. mars 2024 12:00
Publisert 15. mars 2024 12:00