Norges Bank

Statsgjeld

Strategi og låneprogram 2022

Strategi 2022 - kort fortalt 

Vil låne 60-65 mrd. kroner

Vi vil låne mellom 60 og 65 milliarder kroner i obligasjoner i 2022. Minst halvparten av opplåningen skal dekkes i løpetidssegmentene over 7 år, og minst 20 prosent skal lånes i segmentene under 7 år.

Vil utstede nye 10- og 20-årige obligasjoner

En ny 10-årig statsobligasjon utstedes i februar, og en ny statsobligasjon med løpetid på 20 år utstedes i andre halvår dersom markedsforholdene tillater det. Lånene vil bli utstedt ved syndikering.

Fire tilbakekjøpsauksjoner

Vi vil tilby fire tilbakekjøpsauksjoner i NGB 05/2023 når lånet har mindre enn ett år til forfall.

Økt volum i statskasseveksler

Vi vil utstede en ny 12-måneders statskasseveksel på alle IMM-datoer. Ved utgangen av 2022 tas det sikte på at utestående volum i markedet er 41 milliarder kroner. Det er 9 milliarder kroner mer enn ved inngangen til året.

Ingen nye rentebytteavtaler

Det legges ikke opp til å inngå nye rentebytteavtaler. Minstekravet til
rentebinding er 2½ år.

Publisert 22. desember 2021 08:30
Publisert 22. desember 2021 08:30