Norges Bank

Statsgjeld

Statsgjelden 2020 - årsrapport

Statsgjelden 2020 - kort fortalt

Utestående markedsgjeld var 550 mrd. kr.

Ved utgangen av 2020 var statsgjelden 530 milliarder kroner inklusive statens egenbeholdning. Den var fordelt på 469 milliarder kroner i statsobligasjoner og 61 milliarder kroner i statskasseveksler.

Pandemien førte til økt lånebehov

Det var opprinnelig planlagt å utstede statsobligasjoner for 55 milliarder kroner i 2020. I mars ble Statens Obligasjonsfond gjenopprettet som følge av koronapandemien. Fondet har en ramme på inntil 50 milliarder kroner og skal finansieres ved opptak av statslån. Økningen i lånebehovet ble møtt ved å øke opplåningen i statsobligasjoner og statskasseveksler.

Utstedelser for 71 mrd. kr. i obligasjoner

Det ble utstedt statsobligasjoner for 71 milliarder kroner til markedet. Et nytt 10-årslån ble lagt ut ved syndikering i februar med et volum på 20 milliarder kroner. Eksisterende lån ble utvidet med til sammen 51 milliarder kroner i 18 auksjoner og én syndikering.

Utstedelser for 72 mrd. kr. i veksler

Nye 12-måneders statskasseveksler ble lagt ut i mars, juni, september og desember. Eksisterende veksellån ble utvidet ved de mellomliggende auksjonene. Samlet emisjonsvolum til markedet var 72 milliarder kroner.

Rekordlave emisjonsrenter

Norske statspapirer ble utstedt til rekordlave renter. Volumvektet gjennomsnittlige rente på obligasjonsutstedelsene var 0,89 prosent, ned fra 1,53 prosent i 2019.

Publisert 26. mars 2021 12:00
Publisert 26. mars 2021 12:00