Norges Bank

Valutahandelsstatistikk

Valutahandelsstatistikken er basert på innsamling av daglige transaksjonsdata fra predefinerte rapportørbanker, som er et representativt utvalg av de største bankene i kronemarkedet. Transaksjonsdataene viser kjøp og salg av valuta der norske kroner inngår i valutaparet.

Rapport for siste uke

Uke 23 (7. juni – 13. juni)

Rapportørbankene kjøpte valuta for netto 2,9 milliarder kroner spot og solgte for netto 4,1 milliarder kroner på termin i uke 23. Utenlandske banker kjøpte valuta spot for netto 4,2 milliarder kroner og finansielle kunder solgte valuta spot for netto 0,1 milliarder kroner.

Ikke-finansielle kunder kjøpte valuta på termin for netto 3,7 milliarder kroner, mens finansielle kunder kjøpte valuta på termin for netto 0,4 milliarder kroner. Rapportørbankene sett under ett solgte valuta i swapmarkedet for netto 239,7 milliarder kroner.

Neste publisering: 23. juni 2021 klokken 10:00.

Siste tre uker


Uke 21 Uke 22 Uke 23
Spot -0,8 2,2 2,9
Termin 1,2 0,1 -4,1
Swap -28,2 -136,4 -239,7

Rapportørbankenes netto valutakjøp spot og termin mot alle kundegrupper. Akkumulerte tall fra uke 1/2006