Norges Bank

Valutahandelsstatistikk

Valutahandelsstatistikken er basert på innsamling av daglige transaksjonsdata fra de største bankene. Transaksjonsdataene viser kjøp og salg av valuta der norske kroner inngår i valutaparet.

Rapport for siste uke

Uke 28 (8. juli – 14. juli)

Rapportørbankene kjøpte valuta for netto 11,5 milliarder kroner spot og solgte for netto 7,3 milliarder kroner på termin i uke 28. Utenlandske banker solgte valuta spot for netto 7,0 milliarder kroner og finansielle kunder solgte valuta spot for netto 5,6 milliarder kroner.

Ikke-finansielle kunder kjøpte valuta på termin for netto 2,1 milliarder kroner, mens finansielle kunder kjøpte valuta på termin for netto 5,1 milliarder kroner. Rapportørbankene sett under ett kjøpte valuta i swapmarkedet for netto 63,2 milliarder kroner.

Neste publisering: 24. juli 2019 klokken 10:00.

Siste tre uker


Uke 26 Uke 27 Uke 28
Spot 10,5 0,5 11,5
Termin -4,7 0,6 -7,3
Swap 143,2 124,6 63,2

 Tall fra januar 2010 og fremover

Rapportørbankenes netto valutakjøp spot og termin mot alle kundegrupper. Akkumulerte tall fra uke 1/2006


foreign exchange transactions