Norges Bank

Valutahandelsstatistikk

Valutahandelsstatistikken er basert på innsamling av daglige transaksjonsdata fra predefinerte rapportørbanker, som er et representativt utvalg av de største bankene i kronemarkedet. Transaksjonsdataene viser kjøp og salg av valuta der norske kroner inngår i valutaparet.

Rapport for siste uke

Uke 4 (23. januar – 29. januar)

Rapportørbankene kjøpte valuta for netto 8,4 milliarder kroner spot og solgte for netto 6,5 milliarder kroner på termin i uke 4. Utenlandske banker solgte valuta spot for netto 16,9 milliarder kroner og finansielle kunder kjøpte valuta spot for netto 1,5 milliarder kroner.

Ikke-finansielle kunder solgte valuta på termin for netto 0,8 milliarder kroner, mens finansielle kunder solgte valuta på termin for netto 1,6 milliarder kroner. Rapportørbankene sett under ett kjøpte valuta i swapmarkedet for netto 225,9 milliarder kroner.

Neste publisering: 8. februar 2023 klokken 10:00.

Siste tre uker


Uke 2 Uke 3 Uke 4
Spot 1,6 8,6 8,4
Termin 6,5 -14,6 -6,5
Swap 188,0 240,4 225,9