Norges Bank

Valutahandelsstatistikk

Valutahandelsstatistikken er basert på innsamling av daglige transaksjonsdata fra predefinerte rapportørbanker, som er et representativt utvalg av de største bankene i kronemarkedet. Transaksjonsdataene viser kjøp og salg av valuta der norske kroner inngår i valutaparet.

Rapport for siste uke

Uke 38 (19. september – 25. september)

Rapportørbankene solgte valuta for netto 14,0 milliarder kroner spot og kjøpte for netto 8,6 milliarder kroner på termin i uke 38. Utenlandske banker kjøpte valuta spot for netto 1,4 milliarder kroner og finansielle kunder kjøpte valuta spot for netto 2,7 milliarder kroner.

Ikke-finansielle kunder solgte valuta på termin for netto 9,0 milliarder kroner, mens finansielle kunder kjøpte valuta på termin for netto 1,6 milliarder kroner. Rapportørbankene sett under ett solgte valuta i swapmarkedet for netto 53,0 milliarder kroner.

Neste publisering: 5. oktober 2022 klokken 10:00.

Siste tre uker


Uke 36 Uke 37 Uke 38
Spot 1,9 -8,5 -14,0
Termin 1,2 4,8 8,6
Swap 125,0 102,5 -53,0