Norges Bank

Valutahandelsstatistikk

Valutahandelsstatistikken er basert på innsamling av daglige transaksjonsdata fra predefinerte rapportørbanker, som er et representativt utvalg av de største bankene i kronemarkedet. Transaksjonsdataene viser kjøp og salg av valuta der norske kroner inngår i valutaparet.

Rapport for siste uke

Uke 24 (13. juni – 19. juni)

Rapportørbankene kjøpte valuta for netto 5,6 milliarder kroner spot og solgte for netto 2,7 milliarder kroner på termin i uke 24. Utenlandske banker solgte valuta spot for netto 11,1 milliarder kroner og finansielle kunder solgte valuta spot for netto 2,3 milliarder kroner.

Ikke-finansielle kunder solgte valuta på termin for netto 5,7 milliarder kroner, mens finansielle kunder kjøpte valuta på termin for netto 8,4 milliarder kroner. Rapportørbankene sett under ett solgte valuta i swapmarkedet for netto 125,8 milliarder kroner.

Neste publisering: 29. juni 2022 klokken 10:00.

Siste tre uker


Uke 22 Uke 23 Uke 24
Spot 2,5 3,6 5,6
Termin -2,2 2,8 -2,7
Swap -29,9 -28,7 -125,8