Norges Bank

Valutahandelsstatistikk

Valutahandelsstatistikken er basert på innsamling av daglige transaksjonsdata fra predefinerte rapportørbanker, som er et representativt utvalg av de største bankene i kronemarkedet. Transaksjonsdataene viser kjøp og salg av valuta der norske kroner inngår i valutaparet.

Rapport for siste uke

Uke 37 (11. september – 17. september)

Rapportørbankene solgte valuta for netto 0,4 milliarder kroner spot og kjøpte for netto 0,2 milliarder kroner på termin i uke 37. Utenlandske banker solgte valuta spot for netto 4,3 milliarder kroner og finansielle kunder kjøpte valuta spot for netto 2,8 milliarder kroner.

Ikke-finansielle kunder kjøpte valuta på termin for netto 2,6 milliarder kroner, mens finansielle kunder solgte valuta på termin for netto 1,5 milliarder kroner. Rapportørbankene sett under ett kjøpte valuta i swapmarkedet for netto 193,4 milliarder kroner.

Neste publisering: 27. september 2023 klokken 10:00.

Siste tre uker


Uke 35 Uke 36 Uke 37
Spot -7,2 15,9 -0,4
Termin 0,9 2,5 0,2
Swap 55,3 28,5 193,4