Norges Bank

Valutahandelsstatistikk

Valutahandelsstatistikken er basert på innsamling av daglige transaksjonsdata fra predefinerte rapportørbanker, som er et representativt utvalg av de største bankene i kronemarkedet. Transaksjonsdataene viser kjøp og salg av valuta der norske kroner inngår i valutaparet.

Rapport for siste uke

Uke 21 (18. mai – 24. mai)

Rapportørbankene solgte valuta for netto 3,8 milliarder kroner spot og kjøpte for netto 5,0 milliarder kroner på termin i uke 21. Utenlandske banker solgte valuta spot for netto 1,4 milliarder kroner og finansielle kunder kjøpte valuta spot for netto 0,1 milliarder kroner.

Ikke-finansielle kunder solgte valuta på termin for netto 5,5 milliarder kroner, mens finansielle kunder solgte valuta på termin for netto 0,5 milliarder kroner. Rapportørbankene sett under ett kjøpte valuta i swapmarkedet for netto 269,9 milliarder kroner.

Neste publisering: 3. juni 2020 klokken 10:00.

Siste tre uker


Uke 19 Uke 20 Uke 21
Spot 0,5 11,6 -3,8
Termin 0,6 -11,3 5,0
Swap 302,6 305,9 269,9

Rapportørbankenes netto valutakjøp spot og termin mot alle kundegrupper. Akkumulerte tall fra uke 1/2006