Norges Bank

Valutahandelsstatistikk

Valutahandelsstatistikken er basert på innsamling av daglige transaksjonsdata fra predefinerte rapportørbanker, som er et representativt utvalg av de største bankene i kronemarkedet. Transaksjonsdataene viser kjøp og salg av valuta der norske kroner inngår i valutaparet.

Rapport for siste uke

Uke 20 (15. mai – 21. mai)

Rapportørbankene solgte valuta for netto 0,2 milliarder kroner spot og solgte for netto 10,8 milliarder kroner på termin i uke 20. Utenlandske banker kjøpte valuta spot for netto 3,4 milliarder kroner og finansielle kunder solgte valuta spot for netto 1,4 milliarder kroner.

Ikke-finansielle kunder solgte valuta på termin for netto 2,3 milliarder kroner, mens finansielle kunder kjøpte valuta på termin for netto 1,1 milliarder kroner. Rapportørbankene sett under ett kjøpte valuta i swapmarkedet for netto 54,4 milliarder kroner.

Neste publisering: 31. mai 2023 klokken 10:00.

Siste tre uker


Uke 18 Uke 19 Uke 20
Spot 2,3 2,4 -0,2
Termin -2,1 6,7 -10,8
Swap -136,3 -21,0 54,4