Norges Bank

Valutahandelsstatistikk

Valutahandelsstatistikken er basert på innsamling av daglige transaksjonsdata fra predefinerte rapportørbanker, som er et representativt utvalg av de største bankene i kronemarkedet. Transaksjonsdataene viser kjøp og salg av valuta der norske kroner inngår i valutaparet.

Melding 13. januar 2020: Publisering av valutahandelsstatistikken for uke 1 er utsatt på grunn av forsinket rapportering.

Rapport for siste uke

Uke 53 (28. desember – 3. januar)

Rapportørbankene solgte valuta for netto 0,2 milliarder kroner spot og kjøpte for netto 3,4 milliarder kroner på termin i uke 53. Utenlandske banker solgte valuta spot for netto 2,8 milliarder kroner og finansielle kunder kjøpte valuta spot for netto 0,5 milliarder kroner.

Ikke-finansielle kunder solgte valuta på termin for netto 0,7 milliarder kroner, mens finansielle kunder solgte valuta på termin for netto 2,7 milliarder kroner. Rapportørbankene sett under ett kjøpte valuta i swapmarkedet for netto 18,6 milliarder kroner.

Neste publisering: 13. januar 2021 klokken 10:00.

Siste tre uker


Uke 51 Uke 52 Uke 53
Spot 3,2 -0,6 -0,2
Termin -28,4 0,7 3,4
Swap -94,4 -59,4 18,6

Rapportørbankenes netto valutakjøp spot og termin mot alle kundegrupper. Akkumulerte tall fra uke 1/2006