Norges Bank

Valutahandelsstatistikk

Valutahandelsstatistikken er basert på innsamling av daglige transaksjonsdata fra predefinerte rapportørbanker, som er et representativt utvalg av de største bankene i kronemarkedet. Transaksjonsdataene viser kjøp og salg av valuta der norske kroner inngår i valutaparet.

Rapport for siste uke

Uke 13 (29. mars – 4. april)

Rapportørbankene kjøpte valuta for netto 1,7 milliarder kroner spot og kjøpte for netto 2,8 milliarder kroner på termin i uke 13. Utenlandske banker solgte valuta spot for netto 2,7 milliarder kroner og finansielle kunder kjøpte valuta spot for netto 0,4 milliarder kroner.

Ikke-finansielle kunder kjøpte valuta på termin for netto 3,5 milliarder kroner, mens finansielle kunder solgte valuta på termin for netto 0,7 milliarder kroner. Rapportørbankene sett under ett solgte valuta i swapmarkedet for netto 126,2 milliarder kroner.

Neste publisering: 14. april 2021 klokken 10:00.

Siste tre uker


Uke 11 Uke 12 Uke 13
Spot -5,9 1,7 1,7
Termin 6,9 29,4 2,8
Swap -354,9 -298,7 -126,2

Rapportørbankenes netto valutakjøp spot og termin mot alle kundegrupper. Akkumulerte tall fra uke 1/2006