Norges Bank

Valutahandelsstatistikk

Valutahandelsstatistikken er basert på innsamling av daglige transaksjonsdata fra predefinerte rapportørbanker, som er et representativt utvalg av de største bankene i kronemarkedet. Transaksjonsdataene viser kjøp og salg av valuta der norske kroner inngår i valutaparet.

Obs! Swap-statistikken inneholder mangelfulle data

Rapport for siste uke

Uke 1 (3. januar – 9. januar)

Rapportørbankene solgte valuta for netto 2,1 milliarder kroner spot og kjøpte for netto 3,5 milliarder kroner på termin i uke 1. Utenlandske banker kjøpte valuta spot for netto 4,6 milliarder kroner og finansielle kunder solgte valuta spot for netto 0,4 milliarder kroner.

Ikke-finansielle kunder solgte valuta på termin for netto 0,3 milliarder kroner, mens finansielle kunder solgte valuta på termin for netto 2,4 milliarder kroner. Rapportørbankene sett under ett solgte valuta i swapmarkedet for netto 224,4 milliarder kroner.

Neste publisering: 19. januar 2022 klokken 10:00.

Siste tre uker


Uke 51 Uke 52 Uke 1
Spot 0,8 -0,4 -2,1
Termin -20,1 3,3 3,5
Swap -224,1 -116,4 -224,4