Norges Bank

Valutahandelsstatistikk

Valutahandelsstatistikken er basert på innsamling av daglige transaksjonsdata fra de største bankene. Transaksjonsdataene viser kjøp og salg av valuta der norske kroner inngår i valutaparet.

Rapport for siste uke

Uke 20 (13. mai – 19. mai)

Rapportørbankene solgte valuta for netto 0,2 milliarder kroner spot og kjøpte for netto 3,6 milliarder kroner på termin i uke 20. Utenlandske banker kjøpte valuta spot for netto 10,4 milliarder kroner og finansielle kunder kjøpte valuta spot for netto 3,1 milliarder kroner.

Ikke-finansielle kunder solgte valuta på termin for netto 2,2 milliarder kroner, mens finansielle kunder solgte valuta på termin for netto 1,3 milliarder kroner. Rapportørbankene sett under ett solgte valuta i swapmarkedet for netto 22,4 milliarder kroner.

Neste publisering: 29. mai 2019 klokken 10:00.

Siste tre uker


Uke 18 Uke 19 Uke 20
Spot -7,0 -1,3 -0,2
Termin 5,5 1,5 3,6
Swap -77,2 -58,6 -22,4

 Tall fra januar 2010 og fremover

Rapportørbankenes netto valutakjøp spot og termin mot alle kundegrupper. Akkumulerte tall fra uke 1/2006


foreign exchange transactions