Norges Bank

Valutahandelsstatistikk

Valutahandelsstatistikken er basert på innsamling av daglige transaksjonsdata fra predefinerte rapportørbanker, som er et representativt utvalg av de største bankene i kronemarkedet. Transaksjonsdataene viser kjøp og salg av valuta der norske kroner inngår i valutaparet.

Rapport for siste uke

Uke 31 (27. juli – 2. august)

Rapportørbankene solgte valuta for netto 1,2 milliarder kroner spot og kjøpte for netto 1,4 milliarder kroner på termin i uke 31. Utenlandske banker kjøpte valuta spot for netto 1,6 milliarder kroner og finansielle kunder solgte valuta spot for netto 1,4 milliarder kroner.

Ikke-finansielle kunder solgte valuta på termin for netto 0,8 milliarder kroner, mens finansielle kunder solgte valuta på termin for netto 1,3 milliarder kroner. Rapportørbankene sett under ett kjøpte valuta i swapmarkedet for netto 41,0 milliarder kroner.

Neste publisering: 12. august 2020 klokken 10:00.

Siste tre uker


Uke 29 Uke 30 Uke 31
Spot 8,7 -3,9 -1,2
Termin -6,1 4,7 1,4
Swap 47,1 138,7 41,0

Rapportørbankenes netto valutakjøp spot og termin mot alle kundegrupper. Akkumulerte tall fra uke 1/2006