Norges Bank

Valutahandelsstatistikk

Valutahandelsstatistikken er basert på innsamling av daglige transaksjonsdata fra de største bankene. Transaksjonsdataene viser kjøp og salg av valuta der norske kroner inngår i valutaparet.

Rapport for siste uke

Uke 37 (9. september – 15. september)

Rapportørbankene kjøpte valuta for netto 15,8 milliarder kroner spot og solgte for netto 15,0 milliarder kroner på termin i uke 37. Utenlandske banker solgte valuta spot for netto 3,2 milliarder kroner og finansielle kunder solgte valuta spot for netto 6,0 milliarder kroner.

Ikke-finansielle kunder kjøpte valuta på termin for netto 7,8 milliarder kroner, mens finansielle kunder kjøpte valuta på termin for netto 7,0 milliarder kroner. Rapportørbankene sett under ett kjøpte valuta i swapmarkedet for netto 231,2 milliarder kroner.

Neste publisering: 25. september 2019 klokken 10:00.

Siste tre uker


Uke 35 Uke 36 Uke 37
Spot 3,3 -2,0 15,8
Termin 1,0 3,6 -15,0
Swap 126,4 184,4 231,2

 Tall fra januar 2010 og fremover

Rapportørbankenes netto valutakjøp spot og termin mot alle kundegrupper. Akkumulerte tall fra uke 1/2006


foreign exchange transactions