Norges Bank

Valutahandelsstatistikk

Valutahandelsstatistikken er basert på innsamling av daglige transaksjonsdata fra predefinerte rapportørbanker, som er et representativt utvalg av de største bankene i kronemarkedet. Transaksjonsdataene viser kjøp og salg av valuta der norske kroner inngår i valutaparet.

Rapport for siste uke

Uke 42 (12. oktober – 18. oktober)

Rapportørbankene kjøpte valuta for netto 6,7 milliarder kroner spot og solgte for netto 8,5 milliarder kroner på termin i uke 42. Utenlandske banker kjøpte valuta spot for netto 2,1 milliarder kroner og finansielle kunder kjøpte valuta spot for netto 0,3 milliarder kroner.

Ikke-finansielle kunder kjøpte valuta på termin for netto 9,2 milliarder kroner, mens finansielle kunder solgte valuta på termin for netto 1,4 milliarder kroner. Rapportørbankene sett under ett solgte valuta i swapmarkedet for netto 261,1 milliarder kroner.

Neste publisering: 28. oktober 2020 klokken 10:00.

Siste tre uker


Uke 40 Uke 41 Uke 42
Spot 8,2 -3,2 6,7
Termin 3,5 3,4 -8,5
Swap -236,2 -131,5 -261,1

Rapportørbankenes netto valutakjøp spot og termin mot alle kundegrupper. Akkumulerte tall fra uke 1/2006