Norges Bank

Valutahandelsstatistikk

Valutahandelsstatistikken er basert på innsamling av daglige transaksjonsdata fra de største bankene. Transaksjonsdataene viser kjøp og salg av valuta der norske kroner inngår i valutaparet.

Rapport for siste uke

Uke 8 (17. februar – 23. februar)

Rapportørbankene solgte valuta for netto 2,2 milliarder kroner spot og kjøpte for netto 2,7 milliarder kroner på termin i uke 8. Utenlandske banker solgte valuta spot for netto 0,3 milliarder kroner og finansielle kunder solgte valuta spot for netto 1,2 milliarder kroner.

Ikke-finansielle kunder solgte valuta på termin for netto 8,2 milliarder kroner, mens finansielle kunder kjøpte valuta på termin for netto 2,2 milliarder kroner. Rapportørbankene sett under ett kjøpte valuta i swapmarkedet for netto 94,3 milliarder kroner.

Neste publisering: 4. mars 2020 klokken 10:00.

Siste tre uker


Uke 6 Uke 7 Uke 8
Spot 0,0 14,0 -2,2
Termin -0,4 -11,9 2,7
Swap 135,1 202,4 94,3

Rapportørbankenes netto valutakjøp spot og termin mot alle kundegrupper. Akkumulerte tall fra uke 1/2006