Norges Bank

Valutahandelsstatistikk

Valutahandelsstatistikken er basert på innsamling av daglige transaksjonsdata fra predefinerte rapportørbanker, som er et representativt utvalg av de største bankene i kronemarkedet. Transaksjonsdataene viser kjøp og salg av valuta der norske kroner inngår i valutaparet.

Rapport for siste uke

Uke 36 (6. september – 12. september)

Rapportørbankene kjøpte valuta for netto 2,2 milliarder kroner spot og solgte for netto 2,8 milliarder kroner på termin i uke 36. Utenlandske banker solgte valuta spot for netto 5,0 milliarder kroner og finansielle kunder kjøpte valuta spot for netto 2,2 milliarder kroner.

Ikke-finansielle kunder kjøpte valuta på termin for netto 2,9 milliarder kroner, mens finansielle kunder solgte valuta på termin for netto 0,2 milliarder kroner. Rapportørbankene sett under ett kjøpte valuta i swapmarkedet for netto 174,4 milliarder kroner.

Neste publisering: 22. september 2021 klokken 10:00.

Siste tre uker


Uke 34 Uke 35 Uke 36
Spot 6,5 5,4 2,2
Termin -10,6 0,4 -2,8
Swap -45,4 65,0 174,4

Rapportørbankenes netto valutakjøp spot og termin mot alle kundegrupper. Akkumulerte tall fra uke 1/2006