Norges Bank

Pengeeiningar i Noreg frå 1514

Gullmynter

1514-
1 gylden = 24 skilling.

1541/1544-
1 riksdalar species = 48 skilling.

1571-
1 riksdalar species, sjå Skaare (1995) 1 for detaljar.

1625-
1 riksdalar species = 96 skilling, sjå Skaare (1995) 1 for detaljar.

1671-
1 riksdalar species = 96 skilling, 9 1/4 speciedalar per mark fint sølv.

1695-
1 riksdalar courant, 11 1/3 speciedalar per mark fint sølv, riksdalar courant har 81,6% av sølvinnhaldet i ein riksdalar species.

1795-
1 riksdaler courant, forholdet mellom riksdalar courant og riksdaler species ble justert til 4:5, dermed er 1 riksdalar courant lik 80 % av 1 riksdalar species.

1813-
1 rigsbankdalar, 18 1/2 riksbankdalar per mark fint sølv.

1816-
1 speciedalar = 5 ort à 24 skilling = 120 skilling, 9 1/4 speciedalar per mark fint sølv.

1874-
1 speciedalar = 120 skilling = 4 kroner.

1875-
1 krone = 1 krone.

Fotnoter

  1. Skaare, Kolbjørn (1995): Norges mynthistorie : mynter og utmyntning i 1000 år : pengesedler i 300 år : numismatikk i Norge.
Publisert 10. oktober 2007 14:30