Norges Bank

Pengeeiningar i Noreg frå 1514

Gullmynter

Pari verdi uttrykt i kroner 1

1514-
1 gylden = 24 skilling (= 4 kroner).

1541/1544-
1 riksdalar species = 48 skilling = (4 kroner).

1571-
1 riksdalar species = (4 kroner), sjå Skaare (1995) 2 for detaljar.

1625-
1 riksdalar species = 96 skilling (= 4 kroner), sjå Skaare (1995) 2 for detaljar.

1671-
1 riksdalar species = 96 skilling (= 4 kroner), 9 1/4 speciedalar per mark fint sølv.

1695-
1 riksdalar courant (=3,25 kroner), 11 1/3 speciedalar per mark fint sølv, riksdalar courant har 81,6% av sølvinnhaldet i ein riksdalar species.

1795-
1 riksdaler courant (=3,20 kroner), forholdet mellom riksdalar courant og riksdaler species ble justert til 4:5, dermed er 1 riksdalar courant lik 80 % av 1 riksdalar species.

1813-
1 rigsbankdalar (= 2 kroner), 18 1/2 riksbankdalar per mark fint sølv.

1816-
1 speciedalar = 5 ort à 24 skilling = 120 skilling (= 4 kroner), 9 1/4 speciedalar per mark fint sølv.

1874-
1 speciedalar = 120 skilling = 4 kroner.

1875-
1 krone = 1 krone.

Fotnoter

  1. Pari kroneverdi er relatert til sølvinnhaldet i dei ulike pengeeiningane, og pariverdien kan ikkje brukast direkte i priskalkulatoren sidan pariverdien ikkje tek omsyn til periodar med inflasjon og devaluering av dei ulike pengeeiningane i historia. For omrekning til riktig beløp for bruk av priskalkulatoren viser vi til omrekningstabellen under priskalkulatoren.
  2. Skaare, Kolbjørn (1995): Norges mynthistorie : mynter og utmyntning i 1000 år : pengesedler i 300 år : numismatikk i Norge.
Publisert 10. oktober 2007 14:30
Publisert 10. oktober 2007 14:30