Norges Bank

Videreformidling av Norges Banks nett-TV

Medier og andre nettsteder kan videreformidle sendingene fra Norges Bank. Det blir tildelt egne publiseringspunkter til medier som ønsker å benytte seg av dette.

Slik får du tildelt publiseringspunkt:

  • Send en henvendelse til norgesbank.no@nepgroup.com og be om å få tilsendt en avtale om bruk av publiseringspunkt
  • Deretter får du tilsendt en e-post med avtalens innhold som du må bekrefte at du har mottatt og godta
  • Etter at godkjenningen er sendt vil du motta en ny e-post med publiseringspunktet som du skal benytte

Avtale for bruk av publiseringspunkter fra Norges Bank

Denne avtalen stadfester rutiner og rettigheter rundt videreformidling av publiseringspunkter fra Norges Banks nett-TV-sendinger på www.norges-bank.no.

  1. Ved videreformidling av streaming video eller audio vil det bli opprettet et dedikert publiseringspunkt med begrenset tilgang hvor det enkelte medium kan hente en strøm
  2. Mediet må selv bære kostnader forbundet med å videreformidle innholdet over egne servere til sine brukere.
  3. Det skal informeres om at Norges Bank er rettighetshaver.

Vakttelefon for web-streaming

Tlf. 33 80 91 19 (tast 1) Vakttelefonen er bemannet to timer før, samt under sending.

Sist endret 13. februar 2023 10:40