Norges Bank

Betalingssystemer og IT i finanssektoren 2024

Norges Bank, 5. juni 2024

Presentasjoner

Betalingssystemer og IT i finanssektoren (pdf), visesentralbanksjef Pål Longva

Risiko- og sårbarhetsanalyse 2024 (pdf) Olav Johannessen, seksjonssjef for IT og betalingstjenester, Finanstilsynet

Tail risks for payment systems and implications for financial stability: Ukraine’s experience during the war (pdf) Pervin Dadashova, Director of Financial Stability Department, National Bank of Ukraine 

Truslene mot finanssektoren (pdf)  Freddy Murstad, seniorrådgiver for cyber trussel etterretning, NFCERT 

Kundenære beredskapsløsninger Erlend Våtvik, Tjenesteansvarlig Verdiøkende tjenester og Betalings- løsninger, NorgesGruppen

Publisert 7. juni 2024 14:51