Norges Bank

2007 Økt aksjeandel

Aksjeandelen i Statens pensjonsfond utland ble vedtatt økt fra 40% til 60%

Fondet hadde vokst til 1800 milliarder kroner ved inngangen til 2007, og det var forventninger om fortsatt økt vekst. I en slik situasjon ble det vurdert riktig å øke aksjeandelen for å oppnå større forventet avkastning. Samtidig var man klar over at dette ville medføre økt risiko.

I 2008 var det et uvanlig stort fall i de globale aksjemarkedene. Aksjekjøpene skjedde i samsvar med en tidsplan, og var ikke gjennomført før kursfallet fant sted. Som resultat kjøpte fondet aksjer for store beløp til lave kurser. Dette bidro til høy avkastning i 2009 da markedene igjen begynte å ta seg opp. 

Et flertall i et utvalg som i 2016 la fram en innstilling om aksjeandelen, tilrådde økning av denne til 70%.  Regjeringen kunngjorde i februar 2017 at den ville fremme forslag for Stortinget om å følge  denne tilrådingen.

Norges Bank hadde tidligere gitt råd om en aksjeandel på 75 %,

Litteratur:

 Årsrapporter Statens pensjonsfond utland 2007, 2008, 2009

NOU 2016:20. Aksjeandelen i Statens pensjonsfond utland.

Aksjeandelen i referanseindeksen til Statens pensjonsfond utland. Brev av 1.desember 2016 fra Norges Bank til Finansdepartementet.

Aksjeandelen i Statens pensjonsfond utland. Foredrag av Egil Matsen 1. desember 2016.