Norges Bank

1816 - 1873 Sølv

I perioden fram til sølvstandarden ble avviklet ble Norges Banks internasjonale reserver i hovedsak investert i sølv.

Deler av reservene ble også investert i utenlandske veksler og kortsiktige innskudd i utenlandske banker. Fra 1842 hadde banken hatt adgang til å oppbevare sølv for 500 000 speciedaler i utlandet. Dette viste seg imidlertid å være for lite, og i lov av 1857 ble det besluttet at inntil 1/3 av sølvfondet kunne oppbevares ute. Under krisen i 1857 ble sølv sendt til Hamburg, noe som bidro til å gjenreise tilliten til Norge i det internasjonale markedet.

Fra 1869 begynte Norges Bank å veksle om sølvet til gull. Denne omvekslingen ble ferdigstilt i forbindelse med overgangen til gullstandard i 1873.