Norges Bank

1960 Distriktenes utbyggingsfond

Sentralbanksjef Erik Brofoss ble første styreleder for Distriktenes utbyggingsfond, og banken fikk store analyseoppgaver for fondet.

Distriktenes utbyggingsfond (DU) ble opprettet i 1960. Norges Bank påtok seg betydelige analyseoppgaver for fondet. Etter hver ble mye av arbeidet utført ved avdelingene. Banken utførte disse oppgavene fram til 1997.

Norges Bank utførte på denne tiden en rekke oppgaver for ulike offentlige etater, slik som administrasjon av en ordning med fiskelån, sekretariatsoppgaver for folketrygdfondets distriktsstyrer og som avdelingskontor for Statens Fiskerbank.

Disse oppgavene var lagt til banken fordi den ble vurdert å ha nødvendig kompetanse og kapasitet. Oppgavene kunne imidlertid ikke karakteriseres som naturlig sentralbankvirksomhet og ble avviklet i løpet av 1990-årene.

Litteratur:

Knut Knutsen: Samarbeidet mellom Distriktenes Utbyggingsfond og Norges Bank. Penger og Kreditt 1981/3

Leif Veggum: Engasjementsoppfølging i Norges Bank. Penger og Kreditt 1990/1

Om Norges Banks distriktsavdelinger- se del 2