Norges Bank

1885 Første kvinne i Norges Bank

Den 25. mars 1885 ble enkefrue Amalie Erichsen ansatt som assistent i bokholderiet ved Skien avdeling.

Erichsen var første kvinnelige medarbeider i Norges Bank.

Høsten 1889 ble hun overflyttet til avdelingen i Kristiania.

Litteratur:
Per Bang og Jon Petter Holter: Norges Bank 175 år. Mennesker og begivenheter, Oslo 1991