Norges Bank

1882 Nei til telefon

Direksjonen avslo søknaden fra Kristiansand-avdelingen om å installere telefon i 1882.

I 1882 søkte avdelingen i Kristiansand om adgang til å installere telefon. Direksjonen avslo henvendelsen da den fant at telefonen ville være mer til bebyrdelse enn nytte.

I 1891 kom en tilsvarende søknad fra Bodø. Også da mente direksjonen at det ikke var heldig å ha telefon i bankens lokaler. Man hadde det heller ikke ved hovedsetet. Men dersom avdelingen fant det hensiktsmessig å anskaffe telefon ville ikke direksjonen sette seg mot det.