Norges Bank

1856 Publisering av regnskap

Fra 1856 ble utdrag av bankens regnskap publisert hver måned.

For årene fram til 1847 hadde banken bare utarbeidet årsregnskap. Fra 1848 ble det utarbeidet månedlige utdrag av bankens bøker. Bankens årsberetninger ble sendt til Stortinget. Så lenge Stortinget bare møttes hvert tredje år, ble beretningene avgitt for tre kalenderår.

Fra 1856 ble månedlige oversikter over Norges Banks regnskaper offentliggjort i pressen. Oppgavene viste blant annet størrelsen av sølvbeholdningene og hvor de var plassert, samt beløpet av funderte sedler.