Norges Bank

1845 Falske pengesedler

I 1845 dukket det opp to tilfeller av seddelforfalskninger, begge med opprinnelse i utlandet.

Det ene tilfellet var utført av utvandrede nordmenn i USA. De utvandrede nordmennene hadde vendt tilbake og hadde brukt de falske sedlene på reise fra Hamburg, gjennom Danmark og Sverige over Svinesund og til Drammen hvor de ble arrestert.

Bak det andre tilfellet, en større produksjon i Storbritannia, sto også to utvandrede nordmenn, Knud Bull og Peter Smith. De hadde hos en engelsk papirprodusent bestilt et større parti papir som i farge liknet det som ble brukt i 100-speciedalersedlene. Hos en gravør hadde de bestilt en kopperplate forsynt med seddelens innskrifter, underskrifter og ornamenter.

Saken ble oppdaget før sedlene kom i sirkulasjon, og de to involverte ble dømt til 14 års deportasjon til Australia. Knud Bull, som var bror av fiolinisten Ole Bull, ble senere en kjent maler i Australia. 

Litteratur:

Ragnar Kvam jr.: Straffen, Oslo 1999.