Norges Bank

1825 Dødsstraff for seddelforfalskning

Jens Amundsen Fenstad ble i 1825 henrettet ved halshogging for falskmyntneri.

Han ble i 1818 dømt "på liv og ære" for å ha forfalsket sedler, men ble benådet. Året etter ble han tatt igjen etter å ha forfalsket sedler, men rømte fra fengselet og fortsatte med seddelforfalskning. Han ble tatt igjen og innsatt på Bergenhus festning.

Om natten, lenket fast, mens de andre fangene sov, klarte han å lage 8 stk 1 speciedalersedler. Dette ble han dømt for i 1822, men ble igjen benådet og rømte på nytt. Han ble tatt igjen i 1824 etter å ha fortsatt med seddelforfalskning. I 1825 ble han dømt og henrettet.