Norges Bank

1999 - 2010 Svein Gjedrem

Inflasjonsmål og kraftig vekst i Statens pensjonsfond utland.

Svein Gjedrem (født 1950) er fra Finnøy i Rogaland og er cand.oecon. (samfunnsøkonom) fra 1975.  Han ble utnevnt til sentralbanksjef fra 1. januar 1999, og ble siden gjenoppnevnt frem til 31. desember 2010. Tidligere arbeidet han i Finansdepartementet i perioden 1979–1998, de siste tre årene som finansråd.

Gjedrems periode som sentralbanksjef var preget av en rask økning i Statens pensjonsfond utland. Organiseringen av fondsforvaltningen gjennomgikk store forandringer under ham. Norges Banks organisasjon ble betydelig slanket gjennom utskillelse av virksomhet i egne selskaper og mer eksternt kjøp av tjenester.

Samtidig ble fastkurspolitikken erstattet av inflasjonsstyring. Rett etter tiltredelsen presiserte Gjedrem at kursstabilitet krevde en inflasjon på linje med de land hvis valutaer man styrte etter. Norges Bank måtte derfor legge dette til grunn for utøvelsen av pengepolitikken. Pengepolitikken ble gjennomført med stadig mer åpenhet under Gjedrem, blant annet ved at Norges Bank startet publisering av sin prognose for utviklingen i styringsrenten.

Gjedrem er tidligere fotballspiller, og spilte bl.a. på Viking Fotballklubb og Lyn. I 1965 ble han juniornorgesmester med Viking.

Etter å ha gått av som sentralbanksjef ble Gjedrem igjen ansatt i Finansdepartementet som finansråd. Han hadde denne stillingen fra 2011 til 2015. Etter dette ble han utnevnt som leder av et utvalg som  vurderer sentralbankloven og styringen i Norges Bank.

Årstaler: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Utvalgte taler:

En nyttig sentralbank?, Norges Banks Symposium ”What is a useful central bank?” 17-18. november 2010.

Pengepolitikk i et historisk perspektiv, Samfunnsøkonomenes jubileumskonferanse, 16. september 2008