Norges Bank

1995 - 1998 Kjell Storvik

Startet arbeidet med Statens pensjonsfond utland.

Kjell Storvik (født 1930) var sentralbanksjef fra 24. november 1995 til årsslutt 1998. Han hadde tidligere virket som visesentralbanksjef i 10 år.

Storvik ble cand.oecon. (samfunnsøkonom) i 1957 og gjennomførte Advanced Management Program ved Harvard Business School i 1974. Han arbeidet i Norsk Arbeidsgiverforening 1958-61 og i Norges Rederiforbund 1961-81, som viseadministrerende direktør 1977-81. Han var statssekretær for Høyre i Finansdepartementet fra oktober 1981-mai 1985 før han begynte i Norges Bank.

Storvik var sentralbanksjef da de første innskudd ble foretatt i Statens petroleumsfond. Han sto bak utredningene som ble gjort om fondets forvaltningsstrategi og organisering.

Da den norske kronen kom under sterkt press under den såkalte Asia-krisen høsten 1998, tok Norges Bank ved sin rentesetting det første skritt mot inflasjonsstyring. Dette skjedde ved at renten ikke ble økt ytterligere, selv om kronekursen var betydelig svakere enn sitt utgangsleie.

Kilde:

Norges Banks Skriftserie nr.28: Sentralbanken i forandringens tegn: Festskrift til Kjell Storvik. Innledning av Jarle Bergo

Årstaler: 199619971998

Bakgrunnsnotat (pdf)

Video: Samtale med Kjell Storvik høsten 2009.