Norges Bank

1994 - 1995 Torstein Moland

Innførte inflasjonsrapport og var pådriver i arbeidet med finansiell stabilitet

Torstein Moland (født 1945) var utdannet cand.oecon. i 1972 og arbeidet fram til 1982 i Finansdepartementet, det siste året som avdelingsdirektør i økonomiavdelingen. Han var ansatt i Arbeiderpartiets stortingsgruppe og deretter som statssekretær ved statsministerens kontor 1986-1989. I 1990 ble han ansatt som konserndirektør i Norske Skog.

Moland var sentralbanksjef i 1994-1995, men valgte å gå av på grunn av en skattesak knyttet til personlige investeringer i et kommandittselskap (Airbus-saken), en sak hvor han ble fullt renvasket i 1998. Som sentralbanksjef var Moland ansvarlig for bankens første inflasjonsrapport, og var en sterk pådriver for å styrke analysene av finansiell stabilitet.

Moland ble etter at han gikk av som sentralbanksjef ansatt som konserndirektør finans, senere som visekonsernsjef, i Telenor, hvor han var ansatt til 2005. Før og etter sin tid i Norges Bank har han hatt en rekke styreverv, blant annet som styreleder i Sparebanken Sør. I 1996-98 var han leder av utvalget som utredet fondering av Folketrygden.

Moland har også vært leder i Norges Jeger- og Fiskerforbund, leder av  Nordisk jegersamvirke og visepresident i den europeiske jegerorganisasjonen.

Kilde: Store norske leksikon

Bakgrunnsnotat (pdf)

Årstaler: 1994, 1995

Video: Samtale med Torstein Moland høsten 2009.