Norges Bank

1985 - 1993 Hermod Skånland

Førte Norges Bank inn i den nye tid.

Tromsø-fødte Hermod Skånland (1925-2011) hadde foreldre som begge var lærere, og hjemmefra fikk han med seg en stor porsjon samfunnsinteresse. Studier i sosialøkonomi var da et naturlig valg, og han avla eksamen i sosialøkonomi i Oslo i 1951.

Før han kom til Norges Bank  i 1971 hadde han erfaring fra Sosialøkonomisk institutt, Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet. Skånland satt som sentralbanksjef fra 1985 til 1993, etter 14 år som visesentralbanksjef.

Som sentralbanksjef opplevde Skånland at en ny sentralbanklov trådte i kraft. Han oppfattet ikke at loven i særlig grad endret den faktiske rolle Norges Bank hadde. Hans periode var forøvrig preget av den liberalisering av kreditt- og valutamarkedene som banken hadde gått i bresjen for. Dette ga støtet til en moderne sentralbank, mer uavhengig av politiske myndigheter i den daglige driften.

Oppføringen av bankens nye praktbygg var for det meste tilrettelagt da Skånland ble sentralbanksjef. Når prosjektet ble kritisert for høye kostnader, opplevde han likevel den byggrelaterte kritikken som veldig vond. Hele prosjektet var så i strid med hele hans personlighet, og vesensforskjellig fra den profilen han hadde fra andre områder.

Også etter sin periode som sentralbanksjef deltok Skånland aktivt i den økonomiske og politiske debatt, blant annet gjennom artikler, publikasjoner og foredrag. Han tok blant annet sterkt til orde for et inflasjonsmål mot slutten av 1990-tallet. Hans siste artikkel i Norges Banks tidsskrifter, "Tilbakeblikk på 20 år med ny sentralbanklov", ble publisert i Penger og Kreditt 2005/3.

Hermod Skånland døde 16. april 2011, 85 år gammel.

Kilde: Norgesdokumentasjon/Stiftelsen neveragain.no

Bakgrunnsnotat (pdf)

Årstaler: 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993

Litteratur:

Per Bang og Jon Petter Holter: Norges Bank 175 år. Mennesker og begivenheter, s. 99-104. Norges Bank 1991

Stabilitet og langsiktighet: Festskrift til Hermod Skånland, del I "Hermod Skånland" med artikler av Gro Harlem Brundtland, Sigbjørn Johnsen, Eivind Erichsen, Preben Munthe og Arne Finborud.

 Pengenes aktsomme vokter. Kronikk av Jan F. Qvigstad i Aftenposten 15. juni 2005

Video: Samtale med Hermod Skånland høsten 2008: