Norges Bank

1954 - 1970 Erik Brofoss

Planøkonom fra Handelsdepartementet.

Erik Brofoss (1908-1979) var utdannet jurist i 1931 og samfunnsøkonom i 1938.

Han sluttet seg til London-regjeringen under krigen, og ble byråsjef i Forsyningsdepartementet i London 1942 og ekspedisjonssjef fra 1944.

I London bistod han regjeringen som økonomisk ekspert, og utarbeidet planer både for saneringen av det norske pengevesen og for den økonomiske politikken i etterkrigstiden.

Brofoss gikk inn i Gerhardsens annen regjering 1945, som finansminister 1945–47, da han ble sjef for det nye Handelsdepartement til 1954. Dette ble etter hans forslag opprettet bl.a. for å regulere varebyttet med utlandet. Til dette departementet ble tillagt Finansdepartementets økonomiavdeling, som hadde ansvaret for den økonomiske planleggingen på nasjonalt nivå, blant annet med utarbeidelse av de årlige nasjonalbudsjettene.

Brofoss ble formann i direksjonen for Norges Bank i 1954, et embete han hadde til 1970. Fra 1961 var han også styreleder i Distriktenes utbyggingsfond. Han var nordisk styrerepresentant (eksekutivdirektør) i Det internasjonale valutafond IMF fra 1970 til 1973.

I sin periode som formann i direksjonen var Norges Bank underordnet Finansdepartementet i pengepolitikken, noe han så som bankens naturlige stilling. Rentene ble holdt lave, og kreditten ble rasjonert. Norges Bank overtok i 1962 ansvaret for myntproduksjonen fra Finansdepartementet, og fikk oppgaver fra statsmyndighetene som vi i dag ikke oppfatter som sentralbankvirksomhet. Som følge av dette økte antall ansatte i Brofoss' periode fra ca. 700 til ca. 1000.

Brofoss deltok i sine yngre deltager i friidrett på høyt nivå. Han vant blant annet sølvmedaljen i NM på 100 meter i 1928.

Kilde: Store norske leksikon og Wikipedia

Årstaler: 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970

Litteratur:

Per Bang og Jon Petter Holter: Norges Bank 175 år. Mennesker og begivenheter, s 90-94. Norges Bank 1991

Bakgrunnsnotat (pdf)