Norges Bank

1946 - 1954 Gunnar Jahn

Tidligere direktør for Statistisk Sentralbyrå, motstandsmann, politiker og leder av Nobelkomiteen.

Gunnar Jahn (1883-1971) ble cand.oecon. (samfunnsøkonom) i 1909 og hadde en lang karriere med viktige stillinger i offentlig forvaltning. Fra 1918-20 var han rasjoneringsdirektør før han ble direktør for Statistisk sentralbyrå, en stilling han hadde frem til 1945. Han var også finansminister i Mowinckels tredje regjering fra 1934–35 og i Gerhardsens samlingsregjering 1945. Under den tyske okkupasjon fra 1940–45 var han fra første stund  en av motstandsbevegelsens fremste ledere. Han var medlem av Administrasjonsrådet april–september 1940 og senere medlem av hjemmefrontens ledelse frem til han ble arrestert høsten 1944. Jahn var medlem av Norges Banks direksjon under okkupasjonen fra januar 1941 til februar 1945 da han ble avsatt av NS. Etter krigen var Jahn sjefdirektør i Norges Bank i perioden 1946-54.

Svingningene i produksjon og sysselsetting i mellomkrigstiden hadde overbevist regjeringen om at økonomien måtte styres med detaljerte planer. I Jahns periode som formann i direksjonen var ansvaret for pengepolitikken lagt til regjeringen. Norges Bank var en teknisk gjennomfører av regjeringens politikk. Jahn var innforstått med denne arbeidsdelingen.

Etter krigen var Jahn nestformann i Norges Venstrelag 1945–52, formann i Hvalrådet 1954–60 og i Forskningsrådenes fellesutvalg 1954–59. Han var medlem av Stortingets Nobelkomité 1937–42 og formann fra 1942–66.

Jahn hadde også en omfattende forfatterskap, med utgivelser som bl.a. Statistikkens teknikk og metode (1920 og senere utg.), Byggeskikker på den norske landsbygd (1925) og Norges Bank gjennom 150 år (1966). I 1972 kom For rettferd og fred, hans taler ved utdelingen av Nobels fredspris.

I løpet av sin karriere var han også formann i Statens prisråd 1920–26, valutakommisjonen 1925, pengekomiteen 1932, Norges delegat ved en rekke internasjonale konferanser og medlem av en rekke ekspertutvalg.

Kilde: Store norske leksikon

Litteratur:

Årstaler: 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954

Knut Getz Wold: Gunnar Jahn - Et 100-års minne. Penger og Kreditt 1982/4.

Per Bang og Jon Petter Holter: Norges Bank 175 år. Mennesker og begivenheter, s. 87-89. Norges Bank 1991