Norges Bank

1893 - 1920 Karl Gether Bomhoff

Farmasøyt og kjemiker fra Trondheim var første sentralbanksjef.

Karl Gether Bomhoff (1842-1925) var utdannet farmasøyt og kjemiker. Fra 1875-78 var han administrerende direktør for Trondhjems Mekaniske Værksted. I 1885 ble Bomhoff medlem av direksjonen av Norges Bank, hvor han ble direktør i 1893. 1895-97 var han stortingsrepresentant fra Trondhjem og Levanger krets. I 1912 ble han medlem av styret for Carnegie’s Heltefond for Norge. I 1920 gikk han av som direktør for Norges Bank og ble etterfulgt av Nicolai Rygg.

I Bomhoffs periode etablerte Norges Bank seg i rollen som en "bank for banker", spesielt gjennom en vellykket opprydding etter bankproblemene som oppsto under Kristiania-krakket i 1899. Like vellykket var ikke pengepolitikken under 1. verdenskrig. En strammere politikk, særlig fra 1916, kunne ha bidratt til at 1920-årene hadde blitt mindre stormfulle. Norges Bank tok heller ikke initiativ til å regulere fremveksten av nye spekulative banker, eller å stoppe pengeskapingen som oppsto i bankene.

Bakgrunnsnotat (pdf)