Norges Bank

1816 - 1892 Ingen fast sentralbanksjef

Kjøpmann Jacob Frederik Oxholm var "1ste mand" i direksjonen i Norges Bank fra 1817. Formannskapet gikk imidlertid på rundgang gjennom nesten hele 1800-tallet.

I perioden 1816-92 var det ikke oppnevnt noen fast leder for direksjonen. Direktører ble valgt, og formannskapet gikk på rundgang mellom dem.

Det første møte i direksjonen ble holdt 25. januar 1817. Kjøpmann Jacob Frederik Oxholm, som hadde fått flest stemmer da Stortinget valgte direktører, undertegnet i 1817 og 1818 "som 1ste mand". Denne rollen ble deretter overtatt av kjøpmann Johan Christian Wildhagen.

Foruten Oxholm og Wildhagen besto den første direksjonen av justitiarius Jacob Roll, kjøpmann Mathias Conrad Peterson og stiftsoverrettsprokurator Ole Iversen.

Med unntak av Roll, som satt i direksjonen i 41 år, ble ingen av de fem første medlemmene av direksjonen skiftet ut før de døde.