Norges Bank

1875 Myntunion med Danmark og Sverige

Fra 1875 tiltrådte Norge myntunionen som Danmark og Sverige hadde innført to år tidligere. Mynter utstedt i et av de tre landene var nå gangbart i begge de to andre.

I lov om pengevesenet av 17. april 1875 ble daler- og skillingbetegnelsen avviklet, og det ble bestemt at "Pengeenheden skal være en Krone, som deles i 100 Øre".

Dette var en forberedelse til at Norge 16. oktober samme år tiltrådte den skandinaviske myntunionen. Unionen var etablert mellom Danmark og Sverige i 1873 etter forslag fra en felleskommisjon (der også Norge deltok) om å etablere en felles skandinavisk myntenhet basert på gull.

De andre landenes mynt ble nå gangbar på linje med mynt preget hjemme i de tre land. Unionen fungerte til 1914. Etter det hadde den ingen praktisk betydning, men ble ikke formelt oppløst før 1972.