Norges Bank

1873 Norge på gullstandard

Gullstandard ble innført, og speciedaleren skiftet ut med kroner.

Stortinget vedtok i pengeloven som ble sanksjonert 4. juni 1873 å gå over til gullstandard slik at sedlene skulle kunne veksles om til gull. Samtidig begynte man å bruke benevningen kroner og øre sammen med daler og skilling. Vekslingskursen ble 4 kroner for 1 speciedaler. Sølvstandarden ble avløst av gullstandard fra nyttår 1874. Båndet til speciedaler ble brutt 17. april 1875, slik at myntenhetene deretter var kroner og øre.

Gullstandard hadde blitt anbefalt av en internasjonal pengekonferanse i Paris i 1867 der også Norge deltok. Hensikten var dels å få en mer stabil pengeverdi (gull ble ansett som sikrere enn sølv), dels å få et internasjonalt system med faste valutakurser overfor gull.