Norges Bank

1857 Utvidelse av retten til å utstede sedler

Tillatt seddelmengde i Norge ble økt med 15 prosent, og Norges Bank kunne plassere mer av sitt sølvfond i utlandet.

Gjennom vedtak av lov som ble sanksjonert 28. september 1857 ble Norges Banks rett til å utstede sedler utvidet. Lovteksten innebar at tillatt seddelmengde økte med 1,1 million speciedaler, eller ca. 15 prosent.

Samtidig fikk banken økt adgangen  til å ha deler av sitt sølvfond stående i utlandet. Samlet økte dette bankens evne til å operere i markedet og gjorde seddelsystemet mer smidig.

Den økte adgangen til å ha sølv i utlandet ble benyttet allerede i desember samme år. Under den internasjonale finanskrisen som da hadde oppstått, valgte banken å forsterke sine fond i Hamburg og Altona for å styrke tilliten til norske låntakere.

Loven fastslo videre at hvis Norges Bank opphevet adgangen til å innfri sedler mot sølv ville bankens sedler opphøre å være lovlige betalingsmidler.