Norges Bank

2014 - 2019 Organisasjon for eiendomsinvesteringer

Fra 2014 ble Norges Bank Real Estate Management (NBREM) etablert som en egen enhet med ansvar for fondets eiendomsportefølje og med egen ledergruppe.

Karsten Kallevig ble ansatt som første leder av NBREM, en egen organisatorisk enhet som arbeidet med eiendomsporteføljen i Oljefondet. I 2019 vedtok Hovedstyret å integrerere eiendomsorganisasjonen i NBREM i NBIM.