Norges Bank

1997 Områdeorganisering

Fra 1997 ble Norges Bank delt inn i fire områder som ble knyttet opp mot bankens hovedmål. Bank of England stod modell.

De fire områdene var Område I-Pengepolitikk, Område II-Finansiell stabilitet, Område III-Sedler og mynt og Område IV-Konserndrift. Hvert område var delt i ulike avdelinger.

Etter at det ble tydelig at Statens Petroleumsfond ville vokse raskt de kommende årene, ble det i 1998 etablert et Område V-Kapitalforvaltning. Etter at Den Kongelige Mynt ble gjort om til aksjeselskap og virksomheten i distriktsavdelingene overført til NOKAS, ble Område III avviklet, og Seddeltrykkeriet overført til Område IV hvor det var organisert fram til avviklingen i 2007. Samtidig ble nummereringen av områdene fjernet.

Ansvaret for innkjøp av nye kontanter og seddelbehandlingstjenester ble etter hvert lagt til Finansiell stabilitet. Kapitalforvaltningen endret senere navn til Norges Bank Investment Management (NBIM)

I forbindelse med en mindre omorganisering i 2011 ble områdene omdøpt til avdelinger. En ny avdeling, Markeder og banktjenester, ble opprettet. 

Litteratur: 

Norges Banks årsberetning 1997 og 2008