Norges Bank

1985 Direksjonen blir hovedstyret

Direksjonen skiftet navn til hovedstyret, og for første gang fikk en kvinne plass her.

Etter loven av 1985 ble direksjonen erstattet av et hovedstyre. Fra 1987 hadde hovedstyret ni medlemmer. To var oppnevnt av de ansatte, og deltok bare i behandlingen av administrative saker.

Loven endret ikke i vesentlig grad ansvarsdelingen mellom hovedstyre og representantskap.

Kari Gjesteby ble som første kvinne oppnevnt i bankens direksjon eller hovedstyre.