Norges Bank

1958 Administrasjonsutvalg opprettet

Nye arbeidsoppgaver for formannen og nestformannen i direksjonen gjorde at det ble opprettet et administrasjonsutvalg.

Administrasjonsutvalget skulle forberede saker for direksjonen og fikk fullmakt til å fatte beslutninger i en del saker som ikke krevde vedtak i representantskapet.

Samtidig ble antallet avdelinger ved hovedkontoret redusert fra 10 til 5. Dette var Administrasjon, Bank- og utlån, Valuta, Økonomisk-statistisk og Ekspedisjon og regnskap.

Hver avdeling ble ledet av en direktør og var delt inn i kontorer, som igjen var delt inn i seksjoner. Hver seksjon kunne ha flere grupper.

Hovedtrekkene i organisasjonen ble beholdt fram til 1986. Administrasjonsutvalget ble nedlagt i 2010.