Norges Bank

1920 Styrking av hovedkontoret

Nicolai Rygg styrket hovedkontoret ved å opprette tre sentrale avdelinger i Kristiania i 1920.

Da Nicolai Rygg tok over som sentralbanksjef i 1920 slet banken med store tap på utlån, og lav kroneverdi som et resultat av boblen som sprakk etter 1. verdenskrig. Hovedsetet ble styrket ved å opprette nye kontorer, som Statistisk kontor, Økonomikontoret og Depotkontoret. Førstnevnte kontor, ledet av Alf Eriksen, bidro til utformingen av bankens politikk.

Hovedsetet var fram til 1958 delt i ti avdelinger i tillegg til Seddeltrykkeriet. Disse var personal, økonomi, depot, valuta, statistisk, sekretariat, juridisk, bokholderi, ekspedisjon og kassene.