Norges Bank

1897 Hovedsetet flyttes til Kristiania

I lovvedtak 27. juli 1896 ble det besluttet at Norges Banks hovedsete skulle flyttes fra Trondhjem til Kristiania.

Flyttingen skjedde 1. januar 1897.

Helt fra 1818 og frem til slutten av 1850-årene ble det ved en rekke anledninger lagt fram forslag i Stortinget om flytting av bankens hovedsete, men forslagene ble ikke vedtatt. Saken kom opp igjen på 1880-tallet, og ble debattert i forbindelse med behandlingen av Lov om Norges Bank i 1892 uten at flytting ble vedtatt.

Flytting til Christiania ble vedtatt når saken kom opp igjen  i 1896. Spørsmålet var blitt aktuelt fordi det ville bli nødvendig med betydelige byggearbeider i Trondhjem dersom hovedsetet fortsatt skulle være der.

Produksjonen av sedler ble liggende i Trondhjem fram til 1906. Da ble ny hovedsetebygning på Bankplassen tatt i bruk. Her hadde 80 ansatte - inkludert de som arbeidet i seddeltrykkeriet - sin daglige arbeidsplass. Bygningen var tegnet av arkitekt Hjort.

Kilde:

 Lars Fredrik Øksendal: Trondhjem som hovedsete for Norges Bank- noen faktiske og kontrafaktiske betraktninger. Staff Memo 2008/8, Norges Bank