Norges Bank

1942 Kontor i New York

Under krigen opprettet Norges Bank et permanent kontor i New York.

Norges Bank vedtok 7. juli 1942 å oppnevne en representant for banken med sete i New York. Hallvard Hillestad ble ansatt i stillingen.

Representantens oppdrag var i utgangspunktet å holde bankens direksjon underrettet om utviklingen på områder av interesse for banken, å opprettholde kontakten med bankens korrespondenter og andre forbindelser samt utføre spesielle oppdrag.

Han hadde ingen fullmakt til å handle på vegne av banken utenom de tilfeller da direksjonen ga ham et spesielt oppdrag. Forvaltningen av bankens midler var ikke omfattet, siden dollarbeholdningene i all hovedsak var overtatt av staten.

Etter krigen ble ordningen med fast representant i New York videreført. I 1946 fikk banken tilbake midler som under krigen var blitt avstått til staten. Etter dette var forvaltning av Norges Banks dollarreserver en viktig oppgave for New York-kontoret.

Kontoret har i dag oppgaver knyttet til forvaltningen av valutareservene og Statens pensjonsfond utland, og inngår som en del av Norges Bank Investment Management (NBIM).

Kilde:
Bjarne Hansen: Norges Bank - 50 år i New York, Norges Bank 1993