Norges Bank

1931 Direktør i avdelingene

Representantskapet får lov til å tilsette lederne for regionale avdelinger i Norges Bank.

I lov av 22. mai 1931 ble det åpnet for at representantskapet sammen med direksjonen kunne ansette administrerende direktør ved de avdelinger banken bestemte. Formannen i bestyrelsen skulle imidlertid velges av og blant de stortingsvalgte medlemmer.

Denne saken var reist av banken tidligere. Erfaringene fra kriseårene på 1920-tallet og svakheter som da ble avdekket i forbindelse med bankens disposisjoner førte til lovendringen. De første avdelingene som fikk ansatt administrerende direktør var Ålesund, Fredrikstad og Gjøvik. Dette skjedde i 1932.