Norges Bank

1902 - 1914 Åtte nye avdelinger

Mellom 1902 og 1914 opprettet Norges Bank åtte nye regionale kontorer, og var representert i alle fylker utenom Sogn og Fjordane og Nord-Trøndelag.

Opprettelsene var muliggjort av endringer i Lov om Norges Bank av 19. mai 1900. Representantskapet tok initiativet til lovendringen, som innebar en utvidelse av Norges Banks aksjekapital og seddelutstedelsesrett.. Årsaken til lovendringen var at banken ikke hadde hatt midler til å opprette nye avdelinger, noe det ble reist krav om fra flere deler av landet. 

Fire nye avdelinger ble opprettet i 1902, Ålesund, Vardø, Gjøvik og Larvik. Senere fulgte opprettelse av avdelinger i Fredrikstad i 1909, Hammerfest og Haugesund i 1910 og Arendal i 1914.

Om man legger til grunn at Akershus og Søndre Bergenshus var dekket fra hhv Kristiania og Bergen, var Norges Bank etablert i alle amt med unntak av Nordre Bergenshus (Sogn og Fjordane) og Nordre Trondhjem.

Litteratur:

Erling Arntsen og Frits Unstad: Fredrikstad avdeling 75 år 15. november 1984, Fredrikstad 1984.

Harald J. Blikshavn: Norges Banks avdeling Haugesund 1910-1960 (hefte), Haugesund 1960.

Harald Nilssen: Norges Banks avdeling, Vardø 75 år. Kort oversikt over tidsrommet 1902-1977 (hefte), Vardø 1977.

C. Plunneke: Norges Bank (filialen i Fredrikstad) Pengevæsen i første halvdel av Norges selvstændighetstid, Fredrikstad 1916.

Andreas Vevstad: Arendal avdeling 1914-1989, Oslo/Arendal 1989.