Norges Bank

1836 - 1838 To nye avdelinger

På 1830-tallet opprettet Norges Bank kontorer i Skien og i Drammen.

Opprinnelig hadde Norges Bank hovedkontor i Trondhjem og avdelinger i de tre andre stiftssteder, Christiania, Bergen og Christianssand. I andre halvdel av 1830-tallet ble det etablert to nye avdelinger. Vedtak om opprettelse av avdeling i Skien ble gjort i 1835, og avdelingen der startet sin virksomhet 14. mars 1836. Knappe to år etter, 22. januar 1838, åpnet avdelingen i Drammen.

Skien hadde i sine søknader anført at byen var nummer seks i rekken av byer når det gjaldt aksjetegningen i banken. Politikere og næringsdrivende innen industri og handel hadde i flere år arbeidet for etablering av avdeling.

Det aller første krav om en avdeling var kommet fra Drammen i 1821, og kravet ble gjentatt i 1827. I Drammen var man misfornøyd med at selv ikke solide navn fra byen var tilstrekkelig til å få diskontert veksler i Christiania. Kravene måtte således sees på bakgrunn av at landet manglet et privat bankvesen, samtidig som kommunikasjonene var dårlig utbygd. Mangelen på kreditt var stor, noe som skapte problemer i en industri- og handelsby som Drammen var. I 1837 førte søknaden frem.

Norges Banks styre hadde generelt vist seg lite villig til å opprette nye avdelinger, vesentlig fordi mange filialer ville gjøre det vanskelig for hovedsetet å få oversikt over bankens virksomhet. I tillegg ville det øke bankens omkostninger.

Litteratur:

Magne Kortner: Den gamle by og banken der. Norges Bank Skien 1836-1986, Skien 1986.

Jo Sellæg: Banken i byen, Norges Bank Drammen 1838-1988, Drammen 1987