Norges Bank

1940 - 1942 Nødpenger og kredittmerker

Mangel på sedler under krigen skapte behov for andre betalingsmidler. I 1940 utga en del offentlige og private institusjoner nødpenger av papir. I 1941-42 oppsto tilgodelapper i ulike former og fasonger.

Under krigshandlingene etter 9.april 1940 ble forbindelsen mellom de ulike landsdelene brutt. Normale tilførsler stoppet opp, også av penger. Det oppsto da ulike typer av nødpenger, utstedt av offentlige organer, kommuner, banker, industribedrifter og private firmaer. Disse nødpengene kunne bli kalt anvisning, bankseddel, seddel eller gjeldsbrev. Formelt var dette en krenkelse av Norges Banks monopol på å utstede sedler, men verken rettsforhold eller finanser ble særlig skadelidende. Nødpengene ble raskt innløst etter at felttoget i 1940 var avsluttet.

I 1941-42 oppsto mangel på skillemynt.  Dette ble løst ved at det til lokalt bruk ble produsert tilgodelapper i ulike former og fasonger. De ble brukt overfor transportselskaper, industribedrifter, bevertningssteder og forretninger. De typiske merkene var trykte, firkantede merker på  halvstiv kartong. Ofte hadde de ulik farge for forskjellige valører, gjerne ørebeløp. Men det var også hjemmegjorte merker, håndskrevne og stemplede in blanco-formularer.

Litteratur:

Pengesedler i Norge, Norges Bank 1996.