Norges Bank

1866 - 1877 Flerfargede sedler

De siste speciedalersedlene kom i 1866, og hadde trykk på begge sider.

På forsiden av sedlene var ikke bare tekst og ornamenter, men et helt billedfelt i sort kobbertrykk.

Fire drabelige menn, to på hver side av riksvåpenet, symboliserte de fire viktigste næringsveiene, bergverksdrift, fiske, landbruk og sjøfart. Det var engelsk papir i samtlige sedler, håndgjort bøttepapir med vannmerke. Firmaet Saunders i London fikk ansvaret for både trykk og papir.

Galvanoplastikk og maskinell gravering hadde bidratt til en ny og bedre seddelteknikk, og disse nyvinningene skulle tas i bruk. Teksten hadde sort kobbertrykk, og i tillegg kom to fargetrykk, i rødt og grønt, på begge sider. Dette førte til at man gjennom flere år fikk fremstilt trykkmateriell i London.

Imidlertid fikk Norges Bank håndverkpresser fra England til bankens eget trykkeri i Trondhjem. Det ble en arbeidsdeling ved at kobbertrykkene ble utført i England, mens fargetrykkene ble besørget her hjemme.

Litteratur:
Pengesedler i Norge. Norges Bank, Oslo 1996

Peter Ravnsborg-Gjertsen og Jens Olav Sporastøyl: Seddeltrykkeriet - en 190 års historie. Penger og kreditt 2007/2