Norges Bank

1841 - 1865 Tofargede sedler

Fra 1841 fikk sedlene trykk i to farger, men fortsatt bare trykk på en side.

Det kom et teksttrykk i sort og et bitrykk i vedkommende valørs særskilte farge, som med unntak for grå 1-speciedaler-sedler var den samme som papirfargen på den første seddelserien.

Høyeste valør ble trykt på engelsk papir, mens de laveste valører ble trykt på papir fra Bentsebrug ved Akerselva. Den nye seddeltypen ble innført av hensyn til sikkerhet mot forfalskning og krav til kunstnerisk kvalitet. Planleggingen av den tofargede seddeltypens utseende og trykkemåte ble utført av kunstmaleren Johannes Flintoe.

Litteratur:
Pengesedler i Norge. Norges Bank, Oslo 1996

Peter Ravnsborg-Gjertsen og Jens Olav Sporastøyl: Seddeltrykkeriet - en 190 års historie. Penger og kreditt 2007/2