Norges Bank

1817 - 1847 Enfargede speciedalersedler

Disse sedlene hadde enfarget sort trykk på forsiden, mens baksiden var uten trykk. Papiret hadde forskjellig farge for hver valør.

De første sedlene ble fremstilt i Christiania. Gravør Heinrich August Grosch og myntgravør Gregorius Middelthun graverte trykkformene. Papiret ble levert fra Bentsebrugs papirmølle ved Akerselva. Selve trykkingen foregikk med håndpresse i bankens lokaler. Fem-speciedalerseddelen var den eneste som ble trykket i 1817.

Teksten som ble brukt på fem-speciedalerseddelen lød: "I følge Fundation af 1816 betaler Norges Bank i Trondhiem til ihændehaveren, mod denne seddel, Fem Speciedalere, hvorfor Valuta i Banken er modtaget. Trondhiem, Aar 1817 (håndskrevet underskrift)"

Sedlene ble utstedt i Trondhjem, og seddelens år og nummer ble påført for hånd. De trykte sedlene måtte fraktes med hest og vogn, med militær eskorte, til Trondhjem for å underskrives og ferdiggjøres. 5-speciedalerseddelen hadde fire underskrifter.

Seddeltrykkingen ble flyttet til Trondhjem i 1822. Samme år introduserte Norges Bank to lavere valører, 1/2 og 1/5 speciedaler. Dette innledet en tradisjon som skulle holde seg over i kronemyntenes tid.

Sedlene skulle kunne veksles om til sølv. Fram til 1842 måtte man imidlertid betale høyere beløp i sedler enn det man fikk tilbake i sølvmynter. Størst var forskjellen i 1822 da tilliten til sedlene var så liten at en måtte ut med mer enn 2 speciedaler i sedler for å få en sølvdaler. Disse fargesjatteringene ble brukt i den første seddelserien:

100 speciedaler: Rødt
50 speciedaler: Grønt
10 speciedaler: Gult
5 speciedaler: Blått
1 speciedaler: Hvitt

Litteratur:
Pengesedler i Norge. Norges Bank, Oslo 1996