Norges Bank

1905 - 1957 Myntsett med kong Haakon VII

Myntrekken ble beholdt i det nye selvstendige Norge, men riksvåpenet ble endret og nye motiver ble hentet fra norsk middelalder.

De norske sedlene i 1905 hadde nasjonale symboler, og kunne brukes også etter unionsoppløsningen. Det var ikke tilfelle for myntene. De måtte ha også få nasjonale symboler. I første omgang var det behov for småmynt. Nye 1- og 2-ører kom i 1906, 5-ører i 1907 og 10- og 25-ører i 1909. Det ble også myntet minnemynter (to-kroner) for å markere gjennomføringen av unionsoppløsningen (1907) og grunnlovsjubileet (1914). I 1910 kom Haakon VIIs to gullmynter, 10-kronen og 20-kronen. Dette skulle bli den siste utmynting av konvensjonsmynt i gull. 

Litteratur:
Kolbjørn Skaare, Norges Mynthistorie, bind I og II, utgitt 1995, Universitetsforlaget