Norges Bank

1873 - 1875 Gullspecien

Sølvspeciedaleren ble erstattet av gullspeciedaler og kroner i 1873.

Økt internasjonal handel skapte et behov for et internasjonalt pengesystem. Økt produksjon av sølv gjorde at sølvet ikke lenger var den stabile verdibærer det hadde vært. Dette førte til regionale pengesystemer basert på gullstandard. Et av disse var den skandinaviske myntunion fra 1873.

I Norge ble deltakelse i myntunionen behandlet av Stortinget i 1873, som bestemte at Norge ikke skulle slutte seg til. Derimot valgte man å gå over til gullstandard. Speciedaleren ble beholdt, nå definert som 1,6129 gram rent gull og delt i 4 kroner, hver på 30 skilling.

Som en forberedelse til en senere tilknytning til myntunionen ble de nye myntene i vekt og dimensjon gjort identisk med myntene i Danmark og Sverige. Sølvdaleren ble inndratt og ombyttet med ny hovedmynt i gull. For å redusere kostnadene ved å skifte ut mynter med lavere valør, kunne skillemynt av sølv brukes inntil videre.

De nye myntene som ble preget i perioden 1874-75 fikk alle dobbelt verdiangivelse, i speciedaler/skilling og kroner/øre. Da Norge tiltrådte den skandinaviske myntunion 16. oktober 1875 var overgangen til kroner som ny pengeenhhet gjennomført.

Litteratur:
Kolbjørn Skaare: Mynten, myntene og medaljene. Oslo 2007

Bjørn Rønning: Norges mynter i 150 år 1816-1966. Oslo 1969

Bjørn Rønning: Norges mynter og pengesedler etter 1874. Oslo 1972