Norges Bank

1888 Overføringer via telegraf

Etter mange års diskusjon tillot Norges Bank pengeoverføringer via telegraf fra 1888.

Allerede i 1863 hadde Kreditkassen anmodet Norges Banks avdeling i Bergen om å få foreta en telegrafisk overførsel, men avdelingen insisterte på en brevlig bekreftelse.

Første telegrafiske overførsel mellom Norges Banks avdelinger fant sted i 1867. Spørsmålet om telegrafisk overførsel også til banker og andre kunder ble senere diskutert både i representantskap og direksjon.

Først i 1888 tillot Norges Bank slike telegrafiske overførsler.

Litteratur:

Harald Haare: Norges Banks arbeid med avregning og oppgjør - et historisk perspektiv. Penger og Kreditt 2007/3.