Norges Bank

1885 Skandinavisk samarbeid

I 1885 forenklet de tre skandinaviske sentralbankene rutinene for oppgjør seg imellom. Det reduserte behovet for gull- og seddelforsendelser.

Forenklingen ved oppgjøret av overskudd og underskudd i utenrikshandelen landene imellom skjedde ved at sentralbankene opprettet foliokonti hos hverandre. Disse kunne belastes uten at det var noe innestående på kontoen. Det skulle heller ikke betales renter.

Selv om mynter i de tre landene kunne brukes på tvers av landegrensene fra 1875, måtte betalende sentralbank ha  tilgodehavender på foliokonti i mottakende bank for å få utført betalinger. I motsatt fall måtte gjeld betales ved fysisk å sende sedler, valuta eller gull fra den ene banken til den andre. Den nye ordningen reduserte således behovet for gulltransporter. 

Litteratur:

Harald Haare: Norges Banks arbeid med avregning og oppgjør - et historisk perspektiv. Penger og Kreditt 2007/3.