Norges Bank

1825 Første girering

Norges Bank gjorde det tidlig mulig å overføre penger mellom de ulike distriktskontorene, uten å sende kontanter.

Fra 1825 kom det i gang en ordning som gjorde det mulig å foreta pengeoverføringer mellom byer hvor Norges Bank hadde avdelinger.En person som bodde i Bergen, og skulle gjøre opp i Christiania, kunne betale det han skyldte i Norges Banks avdeling i Bergen. Utbetalingsanvisningen kunne sendes i post til mottakeren i Christiania, og mottakeren kunne få pengene utbetalt i Norges Banks avdeling der.

Fra 1848 gikk bruken av gireringer noe tilbake. Den tok seg imidlertid noe opp fra 1853 da gebyrene ble redusert. Ordningen ble utviklet videre etter at Norges Bank etablerte avdelinger i flere norske byer.

Norges Banks rolle i betalingsformidlingen var den første tiden konsentrert om oppgjør mellom de ulike distriktskontorene i banken. I 1892 ga den nye loven Norges Bank et utvidet virkefelt ved overføringer mellom banker og private. Norges Bank ble således et bindeledd for betalingsoverføringer over hele landet uten at det ble sendt kontanter.

Litteratur:

Harald Haare: Norges Banks arbeid med avregning og oppgjør - et historisk perspektiv. Penger og Kreditt 2007/3.