Norges Bank

Deponering i gjeldsforhold

Deponering i gjeldsforhold er en ordning der en skyldner som ikke får gjennomført betaling av gjelden sin, kan fri seg fra gjelden ved å overføre penger eller finansielle instrumenter i Norges Bank.

Generelt om deponering

Hva betyr deponering i gjeldsforhold?

Deponering i gjeldsforhold er en ordning der en skyldner som ikke får oppfylt/gjennomført betaling av gjelden sin, kan fri seg fra gjelden ved levere/overføre penger eller finansielle instrumenter i Norges Bank.

For å kunne deponere, må en av følgende betingelser være oppfylt:

1) Kravshaveren er ukjent eller ikke tilgjengelig.
2) Kravshaveren nekter å motta midlene eller gir ikke nødvendig bistand til at betalingen kan gjennomføres.
3) Det er tvil om hvem som er rett kravshavere.

Den som foretar deponeringen (deponenten) påtar seg ansvaret for å sikre at lovens vilkår er oppfylt, og at deponeringen har befriende virkning. Deponenten må gi beskjed til kravshaverne når deponeringen er fullført.

Norges Bank krever ingen gebyrer for deponering, men gir heller ingen rente på de deponerte midlene.

Det er viktig å merke seg at tilbakeholdt husleie (i henhold til husleieloven) eller tilbakeholdt betaling i saker om oppføring av bolig (i henhold til bustadoppføringslova) ikke kan deponeres i Norges Bank. I slike tilfeller må man henvende seg til vanlige finansinstitusjoner.

Lov om deponering i gjeldshøve (Lovdata)

Hva skjer med midlene som er deponert i Norges Bank? 

Midler som er deponert i Norges Bank blir trygt holdt på en deponeringskonto. Kravshaver har rett til å be om utbetaling av midlene i opptil 20 år etter at de ble deponert. Dersom to eller flere kravshavere er uenige om hvem som skal ha midlene, kan midlene utbetales når dette er avklart ved dom eller avtale. 

Hvis midlene ikke blir utbetalt innen 20 år, mister kravshaver retten til dem. Deponenten kan deretter innen ett år kreve midlene tilbakebetalt. Hvis de ikke kreves tilbake, går de inn i statskassen.

Hvordan søke om å deponere penger i Norges Bank?

Søknad om deponering av midler i Norges Bank sendes via e-post til post@norges-bank.no eller som brev til Norges Bank, PB 1179 Sentrum, 0107 Oslo.

Søknaden skal inneholde følgende informasjon:

 • Hvem som er deponent/skyldner (navn, organisasjonsnummer og adresse/kontaktinformasjon)
 • Navn og adresse på kravshaver(e) hvis mulig
 • Beløpets størrelse
 • Hva beløpet gjelder
 • Hva deponenten har gjort for å forsøke å løse saken

Norges Bank behandler deponeringssøknader fortløpende. Dersom søknaden innvilges, vil deponenten få informasjon om kontonummer som beløpet kan betales inn til. Når beløpet er mottatt i Norges Bank opprettes deponeringskontoen og  bekreftelse sendes deponenten. 

Vi gjør oppmerksom på at saksbehandlingstiden kan være lang på grunn av stor pågang av saker.

Utbetaling av deponeringer

Utbetaling av deponerte fondsandeler hos DNB Asset Management AS

Slik fyller du inn skjema
1.    I tittelfeltet skriver du "Innløsning fondsandeler DNB Asset Management AS"
2.    I meldingsfeltet legger du inn kontonummer (uten mellomrom eller punktum) for overføring av midler. Legg også inn eventuelle andre opplysninger.
3.    Last opp legitimasjon (pass, nasjonalt ID-kort, norsk førerkort, norsk utlendingspass eller norsk reisebevis).

Skjema

Her finner du skjemaet: https://svarut.ks.no/edialog/mottaker/937884117

For søkere under 18 år
Hvis du er under 18 år, må du også laste opp kopi av legitimasjon for dine verger (foresatte).

Hvis du søker på vegne av noen under 18 år, må du i tillegg laste opp kopi av barnets fødselsattest samt legitimasjon for barnets verger.

Overføring til konto i utlandet
Husk å legge inn IBAN-nummer til kontoen du ønsker overføring til. Søknaden må  også inneholde BIC-kode og et kontobevis som bekrefter kundeforholdet i banken.

Søknad via post
Dersom du ikke ønsker å benytte digital innsending kan du sende brev med overskriften "Innløsning fondsandeler DNB Asset Management AS" til Norges Bank, Postboks 1179 Sentrum, 0107 Oslo. Brevet må inneholde samme informasjon og vedlegg som nevnt ovenfor.

Utbetaling av innskudd fra privatkunde deponert av DNB Bank ASA

For å få utbetalt innskudd deponert av DNB Bank ASA i ditt navn, følg disse trinnene:

Gå til https://svarut.ks.no/edialog/mottaker/937884117 

Logg deg inn med BankID, Buypass ID eller Commfides.

Fyll ut skjemaet med nødvendig informasjon:

 • Oppgi navn, postadresse, og e-postadresse.
 • Skriv "Utbetaling av privatinnskudd DNB Bank ASA" i tittelfeltet.
 • Legg inn kontonummer for overføring av midler (IBAN for utenlandske overføringer) og eventuelle andre opplysninger i kommentarfeltet.
 • Last opp nødvendige dokumenter, som pass, nasjonalt ID-kort, norsk førerkort, norsk utlendingspass eller norsk reisebevis.
 • Hvis du er under 18 år, må du også laste opp kopi av legitimasjon for dine verger (foresatte).
 • Hvis du søker på vegne av noen under 18 år, må du i tillegg laste opp kopi av barnets fødselsattest samt legitimasjon for barnets verger.

Send inn skjemaet ved å trykke på "Send sikkert til Norges Bank".

Dersom du ikke ønsker å benytte digital innsending kan du sende brev med overskriften "Utbetaling av privatinnskudd DNB Bank ASA" til Norges Bank, Postboks 1179 Sentrum, 0107 Oslo. Brevet må inneholde samme informasjon og vedlegg som nevnt ovenfor.

Utbetaling av innskudd fra bedriftskunde deponert av DNB Bank ASA

Hvis du representerer en bedrift eller organisasjon og ønsker å få utbetalt innskudd deponert av DNB Corporate Banking, følg disse trinnene:

Gå til https://svarut.ks.no/edialog/mottaker/937884117

Logg deg inn med BankID, Buypass ID eller Commfides.

Fyll ut skjemaet med nødvendig informasjon:

 • Oppgi bedriftens navn, postadresse, og e-postadresse.
 • Skriv "Utbetaling av bedriftsinnskudd DNB Bank ASA" i tittelfeltet.
 • Legg inn kontonummer for overføring av midler (IBAN for utenlandske overføringer) og eventuelle andre opplysninger i kommentarfeltet.
 • Last opp nødvendige dokumenter, som firmaattest eller annen nødvendig dokumentasjon, ved å trykke på "Last opp dokument".
 • Send inn skjemaet ved å trykke på "Send sikkert til Norges Bank".

Dersom du ikke ønsker å benytte digital innsending kan du sende brev med overskriften "Utbetaling av bedriftsinnskudd DNB Bank ASA" til Norges Bank, Postboks 1179 Sentrum, 0107 Oslo. Brevet må inneholde samme informasjon og vedlegg som nevnt ovenfor.

Utbetaling av alle andre deponeringer

Søknad om utbetaling av deponerte midler sendes via e-post til post@norges-bank.no eller som brev til Norges Bank, PB 1179 Sentrum, 0107 Oslo.  

Søknaden bør inneholde følgende informasjon så langt som mulig: 

 • Navn, postadresse og e-postadresse på deg som søker
 • Sender du inn søknad på vegne av en virksomhet eller privatperson må tilsvarende kontaktinformasjon om denne oppgis. 
 • Deponeringskontonummer eller saksreferanse
 • Hvem som har deponert midlene
 • Bakgrunn og begrunnelse for søknad om utbetaling
 • Kontonummer for overføring av midlene
 • Kopi av offentlig gyldig legitimasjon
 • Kopi av nødvendig dokumentasjon for utbetalingen hvis relevant
 • Skifteattest / uskifteattest
 • Avtale mellom partene
 • Rettsgyldig dom
 • Eventuell annen relevant dokumentasjon 

 

Vi gjør oppmerksom på at saksbehandlingstiden kan være lang på grunn av stor pågang av saker.