Norges Bank

Daglige nøkkeltall for Norges Banks oppgjørssystem

Daglige nøkkeltall

535 Ubenyttet låneadgang i milliarder kroner
35 Folioinnskudd i milliarder kroner
553 Reserveinnskudd i millioner kroner
350 Total omsetning i milliarder kroner

Nøkkeltall for 12. juli 2024

Folioinnskudd og reserveinnskudd

Total omsetning i Norges Banks oppgjørssystem